Forskning & Udvikling hos Center for Diagnostik DTU

Centret har en særlig udviklingsgruppe som er dedikeret til at udvikle nye effektive diagnostiske analysemetoder som skal sikre, at vores kunder og samarbejdspartnere får adgang til hurtige og billige analysesvar, der samtidigt lever op til de højeste kvalitetskrav. 

State-of-the-art udstyr til forskningsprojekter og sundhedsovervågning
Vores nye multiplex serologi-platform og Fluidigm PCR er baseret på state-of-the-art udstyr, som allerede i dag bruges i vores daglige kommercielle prøveflow. Disse nye platforme er gearet til High-Through-Put og er således også særdeles velegnede til brug i forskningsprojekter og sundhedsovervågning af besætninger, hvor et stort prøveantal fra forskellige udgangsmaterialer skal testes for mange forskellige sygdomsparametre.

Eksempelvis kan vi med vores nye PCR platform screene 96 prøver for 96 markører på én gang, hvorved vi kan levere 9216 analyseresultater fra én kørsel. Ved multiplexanalyse kan der i én serumprøve testes for og differentieres mellem antistoffer mod helt op til 80 forskellige patogener i én og samme analyse. Vi tilbyder disse nye high-tech platforme til vores kunder og samarbejdspartnere i både kommerciel og forskningsmæssig sammenhæng. 

Fluidigm PCR screeningschip
Udviklingsgruppen arbejder på at udvikle en særlig Fluidigm PCR screeningschip til brug i sundhedsovervågningsprogrammer i samarbejde med de største dyrlægepraksis. Chippen er designet til at kunne analysere 48 prøver fra forskelligartet klinisk materiale for 48 sygdomsfremkaldende agens på én gang. Ligeledes vil Multiplex serologi platformen til AP- og salmonellaovervågning med mulighed for at analysere op til 960 prøver indgå i forskningsprogrammet. Dette screeningsværktøj, baseret på vores nyudviklede højteknologiske platforme, vil give dyrlægerne en unik mulighed for at monitorere ændringer af niveauet af patogener i besætningerne og ved sygdom indsætte hurtig og effektiv behandling af produktionsdyrene. Lignende overvågningsprogrammer og projekter, er også relevante på det humane område.

Forsknings- og udviklingsprojekter
Som del af et teknisk elite-universitet er det centerets fornemmeste opgave, at omsætte den nyeste teknologiske forskning og anvendelsesorienterede viden til fremtidige diagnostik-løsninger. Centeret indgår derfor løbende i spændende og relevante forsknings- og udviklingsprojekter med forskere på DTU. Her bringer vi vores diagnostiske ekspertise, adgang til biologisk prøvemateriale, samt kendskab til markedsrelevante problemstillinger i spil med de deltagende institutters forskning. Dette betyder at forskningen i nye diagnostiske teknologier har større mulighed for at komme på markedet, og at nye DTU-teknologier bliver teknologioverført og skaber sundhedsmæssig værdi og gavn for mennesker og samfundet.

Eksempelvis kan nævnes vores forsknings- og udviklingsprojekt med DTU Compute og DTU Nanotech omkring udvikling af en Lab-on-a-Chip til Point of Care Testing (POCT). Chippen skal bruges i kostalden til in situ diagnosticering af mastitispatogener i komælk, hvorved landmanden får et digitalt analysesvar indenfor ti minutter og fejlordinering af antibiotika kan minimeres. POCT er et område i rivende udvikling både på det veterinære og humane område, og på centeret er vi med helt fremme.

Læs mere om udviklingssamarbejde her.


Kontakt

Helene Larsen
Udviklingschef, Molekylærbiolog, PhD
DTU Veterinærinstituttet
35 88 68 72
http://www.diagnostik.dtu.dk/Forskning
15 DECEMBER 2019