Om Center for Diagnostik DTU

Center for Diagnostik DTU har til formål, at være et samlende kompetencecenter og indgang til diagnostik som fagområde - både på tværs af DTU og i forhold til en række eksterne interessenter.

Center for Diagnostik DTU er et center under DTU Veterinærinstituttet. Vi er placeret på DTU Lyngby campus i den nye life science og bioengineering bygning med i alt 700 medarbejdere, der arbejder med fødevaresikkerhed, nanoteknologi, bioengineering og akvatisk forskning. I centret arbejder ca 40 medarbejdere med udvikling og gennemførelse af diagnostiske test til veterinær og human brug. Centret har eksperter og forskere inden for områder der er relevante for diagnostikken, herunder patologi, bakteriologi, virologi, immunologi og statistik.

Målet for Centret er, som del af et teknisk elite-universitet, at medvirke til at omsætte den nyeste teknologiske forskning og anvendelsesorienteret viden til fremtidige diagnostik-løsninger.

Vi lægger stor vægt på at være i tæt dialog med industri og erhverv, bla. med en række medicinal- og biotek-virksomheder samt med landbrugserhvervet med diagnostiske interesser.

Centret har en vision om, at være et knudepunkt for udvikling af diagnostik til human og veterinær anvendelse. Vi tager udgangspunkt i den store erfaring og kompetence vi har på området inden for påvisning og karakterisering af smitsomme sygdomme og værtens reaktion herpå. Samtidig udnytter vi vores tætte relationer til DTU´s øvrige institutter, hvor en betydelig del arbejder med forskellige teknologier og tilgange til udvikling af ny diagnostik. Vi arbejder således løbende og systematisk med at udvide kontakten til DTU´s øvrige institutter og forskningsgrupper mhp. at identificere samarbejdsmuligheder.

Kontakt

Kristian Møller
Institutdirektør & Centerleder
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 89