Vacciner og sera

OBS!!! DTU Veterinærinstituttet/Dianova ophører med salg af ikke-registrerede vacciner og autovacciner med udgangen af 2019. Der kan ikke modtages ordrer på autovacciner efter den 11. oktober 2019
Læs baggrunden her.

Vacciner og sera

DTU Veterinærinstituttet har i medfør af Lægemiddelloven §30 tilladelse til at fremstille eller at importere vacciner og sera, der ikke er registrerede til markedsføring i Danmark. Denne tilladelse er givet af hensyn til at kunne tilbyde profylakse eller behandling af sygdomme hos husdyr, hvor der ikke findes egnede præparater tilgængelige på det danske marked.

Anvendelsen af ikke-registrerede præparater kræver særlig tilladelse fra DTU Veterinærinstituttet, der vurderer behovet og er ansvarlig for indrapportering til Lægemiddelstyrelsen.

DTU Veterinærinstituttet har indgået aftale med Dianova A/S om landsdækkende distribution af veterinære vacciner og sera, der opfylder Lægemiddelstyrelsens krav til God Distributionspraksis.

En løbende opdateret liste over præparater og priser, leveringsbetingelser m.v. findes på Dianovas hjemmeside. Dianovas Ordrekontor tager imod recepter på sera og vacciner på e-mail (ordre@dianova.dk), fax (35 88 50 01) eller telefonisk (35 88 50 00, mandag - fredag kl. 9.00-16.00).

Seneste tidspunkt for bestilling med levering onsdag eller fredag er dagen før inden kl. 12.00. 

Sera og vacciner leveres i ubrudt kølekæde fra dør til dør, se information om bestilling og levering på Dianovas hjemmeside her.

Vacciner og sera vil kunne leveres direkte til besætningsejere, såfremt der foreligger en forskrift fra en dyrlæge samt en skriftlig accept fra den, der skal modtage og betale præparaterne. For at lette ordreafgivelse på præparater, der skal tilsendes og betales af landmænd, er der udarbejdet en rekvisitionsblanket, der kan hentes fra www.dianova.dk

Ved bestilling af sera og vacciner skal dyrlægens autorisationsnummer altid oplyses, fordi vaccineekspeditioner skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen med oplysning om dyrlægenummer, varenummer, pakningsstørrelse og pris.

Faglig kontaktperson vedr. anvendelse af sera og vacciner samt særlig tilladelse fra Veterinærinstituttet til anvendelse af ikke-registrerede præparater er veterinærkonsulent Sven Erik Jorsal.

Autovacciner

DTU Veterinærinstituttet har kontrakt med det tyske firma Vaxxinova i Cuxhaven om fremstilling af autovacciner. Der fremstilles autovacciner til svin, høns, kalkuner og fisk. På det seneste har der især været en øget interesse for anvendelse af autovacciner til svin med henblik på reduktion af antibiotikaforbrug.

Ansvar for anvendelse af autovacciner påhviler besætnings-dyrlægen i samråd med landmanden. Rådgivning om muligheder og relevans for produktion af autovacciner ydes af DTU Veterinærinstituttet.

Der fremstilles kun autovacciner mod bakterieinfektioner, hvortil der ikke findes markedsførte vacciner. Der er oftest tale om almindeligt forekommende bakterier, der medfører systemiske infektioner hos spæde og unge dyr (septikæmi, arthritis, pneumoni).

Når dyrlægen har truffet beslutning om bestilling og anvendelse af autovaccine, skal hun/han sende en recept til Dianovas vaccinebestilling.

De bakterier, der ønskes anvendt til produktionen af autovaccine, er som regel isoleret på SEGES Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup i forbindelse med obduktion af grise. Dyrlægen skal anmode SEGES laboratoriet om at sende bakterieisolaterne og kopi af de tilhørende laboratoriejournaler til DTU Veterinærinstituttet, Kemitorvet, Bygning 202, 2800 Kgs. Lyngby. Kopi af recepten til Dianova bedes medsendt.

De bakteriestammer, som DTU Veterinærinstituttet modtager, bliver identificeret og journaliseret, og en subkultur bliver opbevaret på frys. Instituttet sender bakterieisolat(er) til Vaxxinova, som fremstiller vaccinen, tapper, etiketterer og tester for sterilitet. Vaccinen sendes med kurerpost til DTU/Dianova, som frigiver den til brug i den pågældende besætning i Danmark. Dianova leverer direkte til besætningen eller dyrlægen. Samlet skal der påregnes 6-8 uger fra bestilling til levering af autovaccine.

Priser for autovacciner afhænger af dyreart og antal doser. Eksempler findes på Dianovas prisliste.

Eksempler på autovacciner, der er produceret indenfor det seneste år:

  • Svin: Staphylococcus hyicus, Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis, Streptococcus suis diverse serotyper, Haemophilus parasuis diverse serotyper, septikæmiske Escherichia coli.
  • Høns: Escherichia coli
  • Kalkuner: Ornithobacterium rhinotracheale, Bordetella avium, Bordetella hinzii

 

Kontakt

Sven Erik Lind Jorsal
Veterinærkonsulent
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 87
http://www.diagnostik.dtu.dk/ydelser/vacciner-og-sera
15 DECEMBER 2019